За нас
Сдружението е „Мати Болгария - Сливен” и е сдружение с идеална цел. То има за задача да събуди, съхрани и разпространи българския народностен дух, национални добродетели и народни идеали, изявени като родолюбие и общочовешки нравствени качества. Създадено е по подобие на общонационалното сдружение „Мати Болгария” от проф. Петър Константинов, но е регистрирано като самостоятелно.


11 май 1996 г.: Първа вечер на стари сливенски родове в ресторант „Гера”. Организатори: Анна Гюзелева - „Мати Болгария - Сливен”, Мери Гиндева - „Майчина длъжност”, Кети Граматикова - СДС-Сливен.

     Това са част от учредителите на сдружение „Мати Болгария - Сливен” с нейния първи председател Анна Гюзелева.

     Средствата за осъществяване целите на сдружението са проучване, съхраняване и популяризиране на историческите и културните паметници, на събития, книжовно творчество и дейности, свързани с утвърждаването на националния дух през историческото минало. Изследване на приноса на българи, работили или работещи за издигането на националните добродетели.

     Сдружението си партнира с Община Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, Териториална Дирекция “Държавен архив” - Сливен, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен, Издателска къща „Жажда” - Сливен, Клуб на дейците на културата - Сливен, Сдружение „Клуб културен туризъм” - Сливен, Сдружение „Контакт-клуб Германия” - Сливен. Използвам случая да изкажа благодарност към тяхната съпричастност и надеждата, че тези добри отношения ще продължат.

     Повече информация може да потърсите и в техните сайтове.
 
Контакти
Приемаме вашите препоръки, предложения и материали за вестник „Сливен” на нашия електронен адрес: matibolgaria_sliven@abv.bg.
 
Приятели